แปลกหน่อยอร่อยแน่ THAI เเพื่อนมาห้อง 11 THAIDARK ก่อนเพื่อนจะกลับกทม